ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/3
Κατανυκτικός Ἑσπερινός: 5.00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/3 και ΤΡΙΤΗ 19/3
Μέγα Ἀπόδειπνο: 6.00 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3
Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία:  3.30-5.30 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/3
Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία: 6.00 – 8.00 π.μ.
Ἀκολουθία Β΄ Χαιρετισμῶν: 7.00 μ.μ.

 

   


ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/3 
Κατανυκτικός Ἑσπερινός: 6.15 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3
Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία: 12.30 -2.30 μ.μ.
*Ἡ πύλη θά κλείσει 15΄μετά τήν ἔναρξη τῆς Ἀκολουθίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/3
Ἀκολουθία Β΄ Χαιρετισμῶν - Ὄρθρος -
Θ. Λειτουργία: 7.45 μ.μ. -12.30 π.μ.
*Ἡ πύλη θά κλείσει 15΄μετά τήν ἔναρξη τῆς Ἀκολουθίας