Ανακοινώσεις ακολουθιών

 

ΕΟΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ

Ἑσπερινός, Ὄρθρος,
Νυκτερινή Θ. Λειτουργία
Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου
7.00 μ.μ. - 1.00 π.μ.

* Στό Σπήλαιο τῆς Παναγίας Μυρτιδιώτισσας-
Ἁγ. Σιλουανοῦ, πάνω ἀπό τήν Ἱ. Μονή
τῆς Ἁγίας Κυριακῆς

 

Ι. ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ

ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
Πανήγυρις τοῦ Ἱ. Παρεκκλησίου
τοῦ Καθολικοῦ τῆς Χρυσοπηγῆς

Πρωινή Θεία Λειτουργία
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου