ΚΥΡΙΑΚΗ 18 Μαρτίου
Κατανυκτικός Ἑσπερινός:                 5.00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 Μαρτίου
Μέγα Ἀπόδειπνο                               6.00 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 Μαρτίου
Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία:         6 - 8 π.μ.

Ἀκολουθία Μεγάλου Κανόνος:   6 - 8.30 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία:  6 – 8 π.μ.

Ἀκολουθία Ἀκαθίστου Ὕμνου:  6.30 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 Μαρτίου
ΕΟΡΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Πρωινή Θεία Λειτουργία

 

   

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 Μαρτίου
Κατανυκτικός Ἑσπερινός:                 6.15 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 Μαρτίου
Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία: 12.30-2.30 μ.μ.
Ἡ πύλη θά κλείσει 15΄μετά τήν ἔναρξη τῆς Ἀκολουθίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 Μαρτίου
Ἀκολουθία Ἀκαθίστου Ὕμνου:        7.00 μ.μ.
Ἡ πύλη θά κλείσει 15´μετά τήν ἔναρξη τῆς ἀκολουθίας

 ΣΑΒΒΑΤΟ 24 Μαρτίου
ΕΟΡΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ἀγρυπνία
8.00 μ.μ. - 1.30 π.μ.