Τήν Τρίτη 21 Μαΐου
στίς 9.30 – 12.00 τό βράδυ

θά γίνει στήν Ἱ. Μονή Χρυσοπηγῆς

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
τῆς Μεσοπεντηκοστῆς

γιά μαθητές καί ὑποψήφιους φοιτητές.

____________________

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑΣ ΘΕΟΣΕΜΝΗΣ

Σάββατο πρωί, 25 Μαΐου

στήν Ἱ. Μονή Χρυσοπηγῆς

   


Ἑορτή Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης

 Νυκτερινή Θεία Λειτουργία

Δευτέρα 20 Μαΐου

9 μ.μ. - 1.00 π.μ.

* Ἡ πύλη τῆς Μονῆς κλείνει στίς 10.30 μ.μ.