ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ

Τήν Τρίτη 8 Ἰουνίου
στίς 9.30 – 12.00 τό βράδυ
θά γίνει στήν Ἱ. Μονή Χρυσοπηγῆς
ἡ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
τῆς Ἀπόδοσης τοῦ Πάσχα
γιά μαθητές καί ὑποψήφιους φοιτητές.


___________________

Γιά τήν ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως
θά γίνει Πρωινή Θεία Λειτουργία
τήν Πέμπτη 10 Ἰουνίου, 6.00 - 8.00 π.μ.

 

 

   
 
 

 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ

Γιά τήν ἑορτή τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα
θά γίνει Πρωινή Θεία Λειτουργία
τήν Τετάρτη 9 Ἰουνίου, 6.00 - 8.00 π.μ.
__________

Γιά τήν ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως
θά γίνει Ἀγρυπνία
τήν Τετάρτη βράδυ, 9 Ἰουνίου
8.00 μ.μ. - 2.00 π.μ.

* Ἡ πύλη τῆς Μονῆς κλείνει στίς 10.30 μ.μ.