Εκδόσεις Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς    

«Bίος καί Λόγοι,
Ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου
»

(2003, α' ἔκδ. - 2018, ιε' ἔκδ. ἐπαυξημένη)

Tό βιβλίο, μεταφρασμένο σέ πολλές γλῶσσες, μεταδίδει σέ ὅλο τόν κόσμο τόν αὐθεντικό πατερικό λόγο τοῦ ὁσίου Γέροντος. Ἔχει μεταφραστεῖ καί ἐκδοθεῖ στά: ἀγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ἀραβικά, ρωσικά, ρουμανικά, σερβικά, βουλγαρικά, φινλανδικά, ὁλλανδικά, δανέζικα, οὐγγρικά, ἐσθονικά, κορεάτικα, ἀρμενικά, ἰταλικά, σουηδικά, πολωνικά, γεωργιανά καί ἐτοιμάζεται ἡ έκδοσή του στά ἰσπανικά, νορβηγικά, ἰαπωνικά, καί σουαχίλι.

 

«Ὁ Χριστός εἶναι τό πᾶν»
Ἁγίου Πορφυρίου Kαυσοκαλυβίτου
(2019, ε' ἔκδ.)
Tό βιβλίο εἶναι μεταφρασμένο στά ἀγγλικά, γαλλικά, ρώσικα, ρουμανικά, οὐκρανικά καί ἐτοιμάζεται ἡ ἔκδοσή του στά γερμανικά, σουαχίλι, τούρκικα καί δανέζικα.

«Ἀκολουθία ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου»
(2016, β' ἔκδ.)
«Παράκλητικός κανόνας στόν ἅγιο Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη»
(2016, β' ἔκδ.)

«Τό Ἄγγιγμα τοῦ Πνεύματος»
Ἀπό τό ἰσλαμικό Ἰράν στήν Ὀρθοδοξία

(2017, β' ἔκδ.)

   

«Γερόντισσα Θεοσέμνη»
(2001, α' ἔκδ. - 2010, ε' ἔκδ. ἐπαυξημένη)

Τό βιβλίο έχει μεταφραστεῖ στά ἀγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ρουμανικά, ἀραβικά, ρωσικά καί σερβικά.

   

«Προσκυνητάριο Ἱερᾶς Σταυροπηγιακῆς

Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς - Χρυσοπηγῆς»

(2006, α' ἔκδ.)

Tό βιβλίο ἔχει μεταφραστεῖ στά ἀγγλικά καί γερμανικά.

   

«Γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.

Ὁρόσημο ἁγιότητος στό σύγχρονο κόσμο»

(2008, α' ἔκδ.)

Πρακτικά Διορθόδοξου Μοναστικού Συνεδρίου

(Ἁγία Κυριακή - Χανιά, Μάιος 2007)

   
 

«Μοναστική Ζωή καί Παράδοση.

Διορθόδοξη Προσέγγιση»

(2011, α' ἔκδ.)

Πρακτικά Διορθόδοξου Μοναστικού Συνεδρίου

(Ἁγία Κυριακή - Χανιά, Μάιος 2010)

   
 

«Ἁγίου Πορφυρίου Kαυσοκαλυβίτου,

Λόγοι περί πνευματικῆς ζωῆς»

(2004, α' ἔκδ. - 2010, δ' ἔκδ.)

   
 

«Ἁγίου Πορφυρίου Kαυσοκαλυβίτου,

Λόγοι περί τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν»

(2004, α' ἔκδ. - 2016, η' ἔκδ.)

   
 

«Ἁγίου Πορφυρίου Kαυσοκαλυβίτου,

Λόγοι περί ἀσθενείας καί παρακλήσεως»

(2013, α' ἔκδ. - 2016, γ' ἔκδ.)

   
 

«Ἁγίου Πορφυρίου Kαυσοκαλυβίτου,

Λόγοι περί προσευχῆς καί μετανοίας»

(2013, α' ἔκδ. -2017, γ' ἔκδ.)

   
 

CD
Ἁγίου Πορφυρίου Kαυσοκαλυβίτου
ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ
 (Ἐπιλογές μέ λόγους τοῦ ἁγίου Πορφυρίου)

   
 

«Σταλαγματιές τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Οἱ ἅγιοι καί τό περιβάλλον»

(2006, α' ἔκδ. - 2015, δ' ἔκδ.)

Το βιβλίο έχει μεταφραστεί στα γερμανικά, φινλανδικά, ρουμανικά, γαλλικά, ἀραβικά και στα ρώσικα.

   
 

«Ἕνας θαυμαστός ὕπνος.

Οἱ Ἅγιοι Ἑπτά Παῖδες τῆς Ἐφέσου»

(2010, α' ἔκδ.)

   
 

«Ἄνθρωπος καί κόσμος.

Ἡ διαλεκτική τῆς κοσμολογίας τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ καί τῆς αἰσχύλειας θεώρησης τοῦ πεπρωμένου»

(2010, α' ἔκδ.)

   
 

«Παρακλητικοί Kανόνες τῆς Παναγίας τῆς Zωοδόχου Πηγῆς καί τῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ Mονῇ Xρυσοπηγῆς τιμωμένων Ἁγίων καί Xαιρετιστήριοι Oἶκοι Παναγίας Xρυσοπηγῆς»

(2005, α' ἔκδ.)

   
   

«Ἱερά Ἀκολουθία τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς μετά εἰκοσιτεσσάρων οἴκων (χαιρετισμῶν)»
Μελοποιηθεῖσα καί συμπληρωθεῖσα ὑπό τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Εὐαγγέλου Παχυγιαννάκη

   
    Ἡ Μονή Χρυσοπηγῆς ἔχει ἐπίσης ἐκδώσει τόν ε' τόμο τοῦ «Μητερικοῦ» , τοῦ Δημητρίου Τσάμη (1995).    
    Δεῖτε εδῶ τόν τιμοκατάλογο τῶν ἐκδόσεων    
    Κεντρική σελίδα