Εκδόσεις    

«Bίος καί Λόγοι,
Ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου
»

(2003, α' ἔκδ. - 2015, ιγ' ἔκδ. ἐπαυξημένη)

Tο βιβλίο, μεταφρασμένο σε πολλές γλώσσες, μεταδίδει σε όλο τον κόσμο τον αυθεντικό πατερικό λόγο του οσίου Γέροντος. Έχει μεταφραστεί και εκδοθεί στα: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, αραβικά, ρωσικά, ρουμανικά, σερβικά, βουλγαρικά, φινλανδικά, ολλανδικά, δανέζικα, ουγγρικά, εσθονικά, κορεάτικα, αρμενικά, ιταλικά, σουηδικά και ετοιμάζεται η έκδοσή του στα ισπανικά, νορβηγικά, ἰαπωνικά, γεωργιανά καί σουαχίλι.

 

«Ὁ Χριστός εἶναι τό πᾶν»
Ἁγίου Πορφυρίου Kαυσοκαλυβίτου
(2014, α' ἔκδ.)
Tο βιβλίο είναι μεταφρασμένο στα αγγλικά και τα ρώσικα.

«Ἀκολουθία ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου»
(2014, α' ἔκδ.)
«Παράκλητικός κανόνας στόν ἅγιο Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη»
(2014, α' ἔκδ.)

«Τό Ἄγγιγμα τοῦ Πνεύματος»
Ἀπό τό ἰσλαμικό Ἰράν στήν Ὀρθοδοξία

   

«Γερόντισσα Θεοσέμνη»
(2001, α' ἔκδ. - 2010, ε' ἔκδ. ἐπαυξημένη)

Το βιβλίο έχει μεταφραστεί στα αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ρουμανικά, αραβικά, ρωσικά και σερβικά.

   

«Προσκυνητάριο Ἱερᾶς Σταυροπηγιακῆς

Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς - Χρυσοπηγῆς»

(2006, α' ἔκδ.)

Tο βιβλίο έχει μεταφραστεί στα αγγλικά και γερμανικά.

   

«Γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.

Ὁρόσημο ἁγιότητος στό σύγχρονο κόσμο»

(2008, α' ἔκδ.)

Πρακτικά Διορθόδοξου Μοναστικού Συνεδρίου

(Αγία Κυριακή, Μάιος 2007)

   
 

«Μοναστική Ζωή καί Παράδοση.

Διορθόδοξη Προσέγγιση»

(2011, α' ἔκδ.)

Πρακτικά Διορθόδοξου Μοναστικού Συνεδρίου

(Αγία Κυριακή, Μάιος 2010)

   
 

«Γέροντος Πορφυρίου Kαυσοκαλυβίτου,

Λόγοι περί πνευματικῆς ζωῆς»

(2004, α' ἔκδ. - 2008, γ' ἔκδ.)

   
 

«Γέροντος Πορφυρίου Kαυσοκαλυβίτου,

Λόγοι περί τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν»

(2004, α' ἔκδ. - 2014, στ' ἔκδ.)

   
 

«Γέροντος Πορφυρίου Kαυσοκαλυβίτου,

Λόγοι περί ἀσθενείας καί παρακλήσεως»

(2013, α' ἔκδ. - 2014, β' ἔκδ.)

   
 

«Ἁγίου Πορφυρίου Kαυσοκαλυβίτου,

Λόγοι περί προσευχῆς καί μετανοίας»

(2013, α' ἔκδ.)

   
 

CD
Ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου
ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ
 (Ἐπιλογές μέ λόγους τοῦ ἁγίου Πορφυρίου)

   
 

«Σταλαγματιές τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Οἱ ἅγιοι καί τό περιβάλλον»

(2006, α' ἔκδ. - 2012, γ' ἔκδ.)

Το βιβλίο έχει μεταφραστεί στα γερμανικά και στα φινλανδικά.

   
 

«Ἕνας θαυμαστός ὕπνος.

Οἱ Ἅγιοι Ἑπτά Παῖδες τῆς Ἐφέσου»

(2010, α' ἔκδ.)

   
 

«Ἄνθρωπος καί κόσμος.

Ἡ διαλεκτική τῆς κοσμολογίας τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ καί τῆς αἰσχύλειας θεώρησης τοῦ πεπρωμένου»

(2010, α' ἔκδ.)

   
 

«Παρακλητικοί Kανόνες τῆς Παναγίας τῆς Zωοδόχου Πηγῆς καί τῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ Mονῇ Xρυσοπηγῆς τιμωμένων Ἁγίων καί Xαιρετιστήριοι Oἶκοι Παναγίας Xρυσοπηγῆς»

(2005, α' ἔκδ.)

   
   

«Ἱερά Ἀκολουθία τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς μετά εἰκοσιτεσσάρων οἴκων (χαιρετισμῶν)»
Μελοποιηθεῖσα καί συμπληρωθεῖσα ὑπό τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Εὐαγγέλου Παχυγιαννάκη

   
    Η Μονή Χρυσοπηγής έχει επίσης εκδώσει τον ε' τόμο του «Μητερικοῦ» , του Δημητρίου Τσάμη (1995).    
    Δεῖτε εδῶ τόν τιμοκατάλογο τῶν ἐκδόσεων    
    Κεντρική σελίδα