Προηγούμενη σελίδα    
   

Οικολογική διαχείριση των απορριμάτων της Μονής

Τα οργανικά υπολείμματα των τροφών συγκεντρώνονται και αναμειγνύονται με χώμα και άλλα υλικά, για να ενσωματωθούν με το κομπόστ. Επιπλέον, τα υπολείμματα του χαρτιού, του γυαλιού και του αλουμινίου δίνονται στην ανακύκλωση. Συγχρόνως γίνεται αυστηρή επιλογή στις αγορές, ώστε να μη γίνεται χρήση προϊόντων που δεν ανακυκλωνόνται.

 

   
    Επόμενη σελίδα    
       
    Αρχική σελίδα